DOKTER DIERENARTS HENRI VAN LIERDE

Consultatie:
4 Bonaventurestraat
1090 JETTE

CONSULTATIE - HUISBEZOEK
OP AFSPRAAK

Tel 24/7:
0475 72 40 78

Vragen, informatie?

E-mail demodex@skynet.be
Tel. 0475 72 40 78

Vervanging in
dringende gevallen

Dr. Ilse huysegoms en
Dr. Peter Mievis:

T. 0475 24 81 29

Dr. Gonda Lievens en
Dr. Patrick Desmedt:

www.animalcare.be
T. 02 759 39 21

Vet Emergency: T. 02 644 24 24

Consultatie, huisbezoek

Bel 0475 72 40 78
Maandag 19-20u
Dinsdag 14-15u
Donderdag 14-15u en 19-20u
en op afspraak.
Permanentie in geval van urgentie

Mededeling:

Beste Collega,

Het is een publiek geheim dat het de laatste jaren rommelt binnen de Orde der Dierenartsen. Heel snel wordt alles voorgesteld als een conflict tussen twee syndicaten. Het verleden speelt zeker parten maar er is veel meer aan de hand. Het zit immers structureel verkeerd.

Recent publiceerde de Raad van State een belangrijk Arrest i.v.m. de schorsing van onze voorzitter en secretaris. De Hoge Raad werd volledig in het ongelijk gesteld en de collega’s Ann Janssens en Raf Bombeek moeten onmiddellijk hun functies terug opnemen.

We hebben echter schrik dat er voor de rest niks zal veranderen en iedereen zijn positie zal behouden.

Daarom heb ik samen met Raf Bombeek een website opgezet: www.ordeindeorde.be met een beetje historiek, achtergrondinformatie en een reeks open vragen.

Voor ons is het genoeg geweest en moet het nu echt fundamenteel veranderen. Daarvoor hebben we je hulp nodig!

Gelieve dit bericht onder de collega’s te verspreiden en hopelijk krijgen we veel reacties via ordeindeorde@outlook.be

Alvast bedank voor uw medewerking.

Vriendelijke groeten

Bernard

NB. Doelbewust hebben we de website laten vertalen zodat ook onze Waalse collega’s kunnen meelezen en al of niet reageren.

Artikels

Oorzaken van abnormaal verhoogde speekselvloei

Verhoogde speekselvloei, of ptyalisme, hyperptyalisme, polysialie of nog sialorrhea, (engels) drooling is een vaak voorkomende klacht bij anamnese. Het is een kostbare richtlijn in de diagnose van verschillende aandoeningen  … 

Anorexia: gebrek aan eetlust bij de kat.

De kat is strikt carnivoor. Maar vleeseters nemen ook de ingewanden van hun prooien op, hierin bevinden zich vitamines en mineralen die de graseters in hun magen kunnen aanmaken, en die ook onontbeerlijk zijn bij vleeseters  … 

Katten met een nierziekte,

of katten met stoornissen van de lagere urinewegen moeten veel drinken. Maar hoe kan men dat verwezenlijken?

Kies een recipiënt waaruit de katten graag drinken: glas, keramiek wordt verkozen boven plastiek  … 

Radioactiviteit infofiche.

Radiopathie, ook genaamd: stralingsziekte, mal des rayons, syndrome aigu d’irradiation, zijn aandoeningen veroorzaakt door radioactieve straling.

Er zijn twee manieren om bestraald te geraken  … 

Voeding van het konijn.

Men moet een onderscheid maken tussen voeding van productiedieren en huiskonijnen. Productiedieren dienen op een korte tijd vlees aan te zetten, en kunnen krachtvoer gebruiken; laboratoriumdieren hebben ook een korte levensduur, en de kweek ervan vergt ook energie.

Huiskonijnen moeten hun voeding echter gelijkstellen aan dat van in het wild levende dieren  … 

Thanasia.

'thanasia°' 'tachythanasia°': acute sterfte, dood, mort, mortalité.

Dit symptoom kan alleenstaand zijn, zonder prodromale fase. In andere gevallen is de dood gemakkelijk verklaarbaar door de pathologie. Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen, acute sterfte (binnen de 24 uur na verschijnen van symptomen) en onvoorziene sterfte.  … 

Lees verder… op Facebook »