ARTIKELS

Oorzaken van abnormaal verhoogde speekselvloei

Artikel m.b.t.: Hyperptyalisme, ptyalisme, polysialie, sialorrhea, verhoogde speekselsecretie, hypersalivation; drooling, het dier moet gedurig speeksel slikken, ofwel laten lopen uit de muil.

Inleiding:

Verhoogde speekselvloei, of ptyalisme, hyperptyalisme, polysialie of nog sialorrhea, (engels) drooling is een vaak voorkomende klacht bij anamnese. Het is een kostbare richtlijn in de diagnose van verschillende aandoeningen.

Er moet evenwel een onderscheid gemaakt worden tussen een echt hyperptyalisme, veroorzaakt door een verhoogde productie van speeksel, en pseudoptyalisme, waar de speekselproductie normaal gebleven is, maar waar het slikken belemmerd is, of waar de mond het speeksel niet kan weerhouden.

Lees verder »

Anorexia: gebrek aan eetlust bij de kat.

Algemeen: het normale alimentair gedrag bij de kat.

De kat is strikt carnivoor. Maar vleeseters nemen ook de ingewanden van hun prooien op, hierin bevinden zich vitamines en mineralen die de graseters in hun magen kunnen aanmaken, en die ook onontbeerlijk zijn bij vleeseters. Daarom, bij huisdieren die enkel vlees krijgen, is toedienen van supplementen met vitamines en mineralen absoluut noodzakelijk.

In tegenstelling met de hond (die in meuteverband jaagt), leeft en jaagt de kat alleen. De maaltijd heeft bij de kat daarom niet een sociale en hiërarchische implicatie. In de natuur vangt de kat kleine prooien die in de loop van de dag en van de nacht verdeeld worden in tien tot twintig maaltijden.

Lees verder »

Katten met een nierziekte,

of katten met stoornissen van de lagere urinewegen moeten veel drinken.

Maar hoe kan men dat verwezenlijken?

Kies een recipiënt waaruit de katten graag drinken: glas, keramiek wordt verkozen boven plastiek. Met een brede kom, en goed gevuld vermijd men dat de snorharen in aanraking komen met de rand: dat kietelt onaangenaam.

Met kommen op verschillende plaatsen moeten de katten niet ver lopen, en katten hebben graag hun eigen kom als ze met meerdere zijn.

Katten hebben liever hun water niet naast hun eten, en ook op een rustige plaats: een dubbele kom –eten en drinken– voor katten is geen goede uitvinding.

Lees verder »

Radioactiviteit infofiche.

Radiopathie,

ook genaamd: stralingsziekte, mal des rayons, syndrome aigu d’irradiation, zijn aandoeningen veroorzaakt door radioactieve straling.

Er zijn twee manieren om bestraald te geraken: de externe bestraling, meestal van beperkte duur, door een stralingsbron buiten het lichaam. Kernontploffingen, accidenten in kerncentrales, radioactieve omgeving, voorwerpen, bodem kunnen dit veroorzaken.

De afstand tot de stralingsbron speelt hierbij een grote rol: de intensiteit neemt af met het kwadraat van de afstand. Daarenboven hebben α en β radioactiviteit een zeer beperkte penetratie in de lucht en geven ze hun energie zeer vlug vrij. Enkel de ϒ straling is penetrerend.

Bij dieren is deze vorm van bestraling marginaal, behalve wanneer deze grazen op besmette weiden.

Lees verder »

Voeding van het konijn.

Men moet een onderscheid maken tussen voeding van productiedieren en huiskonijnen.

Productiedieren dienen op een korte tijd vlees aan te zetten, en kunnen krachtvoer gebruiken; laboratoriumdieren hebben ook een korte levensduur, en de kweek ervan vergt ook energie.

Huiskonijnen moeten hun voeding echter gelijkstellen aan dat van in het wild levende dieren.

Het konijn is een strikte herbivoor en geen granivoor. Het spijsverteringskanaal is aangepast aan de vertering van een grote hoeveelheid vezels.

Lees verder »

'thanasia°' 'tachythanasia°'

acute sterfte, dood, mort, mortalité.

Dit symptoom kan alleenstaand zijn, zonder prodromale fase. In andere gevallen is de dood gemakkelijk verklaarbaar door de pathologie.

Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen, acute sterfte (binnen de 24 uur na verschijnen van symptomen) en onvoorziene sterfte.

Verkeerdelijke interpretative van acute sterfte kan onderkend worden door analyse van de algemene toestand van het dier: slechte toestand wijst op onachtzaamheid van de eigenaar. Goede voedingstoestand, daarentegen is indicatief voor acute sterfte. (631)

Lees verder »