Artikels

Anorexia: gebrek aan eetlust bij de kat.

Algemeen: het normale alimentair gedrag bij de kat.

De kat is strikt carnivoor. Maar vleeseters nemen ook de ingewanden van hun prooien op, hierin bevinden zich vitamines en mineralen die de graseters in hun magen kunnen aanmaken en die ook onontbeerlijk zijn bij vleeseters. Daarom, bij huisdieren die enkel vlees krijgen, is toedienen van supplementen met vitamines en mineralen absoluut noodzakelijk.

In tegenstelling met de hond (die in meuteverband jaagt), leeft en jaagt de kat alleen. De maaltijd heeft bij de kat daarom niet een sociale en hiërarchische implicatie. In de natuur vangt de kat kleine prooien die in de loop van de dag en van de nacht verdeeld worden in tien tot twintig maaltijden.

De voorkeur van een kat voor bepaald voedsel berust gedeeltelijk op wat de kat reeds ondervonden heeft. Neophilie is een voorkeur voor nieuw, ongekend voedsel; neophobie is de voorkeur voor de gekende voeding. Afkeur voor een welbepaald voedsel kan ontstaan bij ziekte. Deze gedragingen hebben tot doel naar een evenwichtige, maar risicovrije voeding te streven.

bij het spenen, rond 6-8 weken, kiest de jonge kitten bij voorkeur wat de moeder verbruikt en niet noodzakelijk het smakelijkste voedsel. Maar de voorkeur die aangeboren is heeft ook invloed op het eetgedrag.

In de huiselijke sfeer moet de kat kunnen eten volgens de regels van zijn ethologie: de kat moet zich veilig voelen; stressfactoren kunnen zijn voedselopname beïnvloeden: een afkeer kan ontstaan door associatie van toedienen van een geneesmiddel en een bepaald voedsel. De eigenaar kan vocalisen, en wrijfgedrag verkeerd interpreteren als zijnde een vraag voor eten: deze vraag voor louter aandacht kan zorgen voor een vicieuse cirkel en tot overvoeding leiden.

smakelijk voedsel kan zorgen voor overconsumptie: katten hebben een voorkeur voor voedsel op lichaamstemperatuur (de temperatuur van de prooi); hierdoor komen aromatische stoffen ook meer tot hun recht; deze zijn van groot belang. De katten hebben ook een voorkeur voor zure en bittere smaak afkomstig van de aminozuren in het voedsel.

Anorexia, of gebrek van eetlust bij de kat, kan veroorzaakt zijn door een normale reactie en verband houden met hun alimentair gedrag. De meeste ziekten veroorzaken gebrek van eetlust en levenslust. Een erge ziekte kan dit veroorzaken, maar ook een lichte aandoening.