doofheid

 

cophosis doofheid

dysecea: verminderd gehoor, beginnende doofheid. Presbyacousia (πρέσβυς : oud): de gehoorscherpte voor lage intensiteiten is beter dan voor sterke geluiden bij  sommige ouderlingen. de trilharen van het slakkenhuis regeneren niet: iedere beschadiging is derhalve definitief. Men spreekt van doofheid (hum) vanaf verlies van perceptie van geluid beneden 20dB. Volledige doofheid (cophose) wordt gerekend vanaf 120dB. Is de oorzaak gelegen in uitwendige gehoorgang of middenoor, dan spreekt men van transmissiedoofheid. Vanaf het binnenoor spreekt men van perceptiedoofheid. Centrale doofheid is afhankelijk van de werking van de herenstam en de lobus temporalis (gehoorzone). Een eenvoudige methode voor detctie van doofheid is, bij het rutnde, maar wakkere dier een belangrijk geluid te produceren: normaal worden de oorchelpen gedraaid naar de vermoedelijke oorsprong van het geluid. Fijne geluiden die het dier aanbelangen (openen van koelkast, geluid van de metalen deeltjes van een leiband (wandelen) brengen een reactie met zich mee: in dit geval kan men een vermoeden van doofheid uitlsluiten. Honden die nooit reageren op het uitspreken van hun naam zijn ook verdacht. Brainstem auditory evoked reponse (BAER) test wordt bij kinferen en dieren gebruikt om de doofheid (unilteraal of bilateraal) te objectiveren. Het berust op electroencephalographische registratie van electrische golven na geluidstimulatie. (doorverwijzen voor uitvoering bij Anicura inrichtingen). (906)(907)(908)(909): principes van de BAER test.

 
ETIO:

▪otitis media, interna: ++, en otitis externa door transmissie 

-parasitair: Otodectes, Notoëdres, Demodex, Sarcoptes.

-baterieel: Staphylococcus, Proteus, Pseudomonas, Borrelia (Lyme); (sui): Streptococcus suis bij biggen

-mycose: Malassesia, Candida, Aspergillus

-viraal: Distemper (can); FeLV/FIV (fel); Coronavirus FIP (fel); Herpes

-autoimmuun: Atopie, Otodectes allergie; bacteriële en fungale allergie

-osteomyelitis van het os petrosum is zeldzaam omdat het os petrosum zeer compact is.

-ontsteking van de bulla tympanica: na rhinitis via de buis van Eustachius is, tevens, de houding van de kop schuin door een vestibulaire stoornis.

-myringitis: ontsteking van het trommelvlies door: otitis externa, otitis interna, trauma

-pneumomyrinx: aanwezigheid van lucht in het middenoor. Frequent bij coryza, niezen, neus snuiten. Veroorzaakt vertigo, tinitus, doofheid.

-cholesteatoma is een chronische ontteking met masale desquamatie van epiteelcellen in het middenoor.

▪medicamenteus en toxisch

(ototoxische stoffen) : aminoglycosides (Neomycine oorzalf), macroliden (Erythromycine intraveineus), Polymyxine B; Chlooramphenicol; Vancomycine; diuretica (reversiebel na stopzetting), cytostatica; zware metalen; Salicylaten, Phenybutazone en derivaten.

▪traumatisch-mechanisch:

vreemd voorwerp; trauma; barotrauma of beschadigingen door drukwijzigingen; geluidstrauma (boven de 125dB of langdurige blootstelling aan 4000Hz); myringorexis of trommelvliesruptuur; cerumenprop, of verstopping van de uitwendige gehoorgang door oorsmeer, afgestoten epitheel.

▪rhinitis

▪tumoraal:
poliepen (fel); osteosarcoma; chondrosarcoma; fibrosarcoma; spinocellulair carcinoma; vestibulair Schwannoma; cholesteatoma; vestibulocochleair neurinoma.

▪congenitaal ++:

men vindt aplasia of hypoplasia gaande van oorschelp tot binnenoor. Hydrocephalus. Genetisch erflijke oorzaken zoals katten met blauwe ogen en witte vacht; congenitale doofheid bij de Dalmatiër met blauwe ogen; genetische doofheid werd gerapporteeerd bij een 90 tal hondenrassen. Genetische oorzaken bij hond en kat zijn hoofdzakelijk gebonden aan (witte) kleur of kleurpatronen (het Merle gen bij de hond (gen PMEL), Piebald gen bij de hond, witte katten, alpaca, lama, nerts, rund). Het witte kleur gen is dominant en doofheid kan voorkomen bij witte katten (50%), bij witte katten met unilaterale of bilaterale blauwe ogen ligt de incidentie hoger (70%). Doofheid betreft hoofdzakelijk degeneratie van het orgaan van Corti, aangeboren hypoplasie van het orgaan van Corti. De diagnose is zeer moeilijk in vivo. Infecties tijdens de dracht (zwangerschap), toxoplasmois, rubella, Cytomegalovirus produceren ook doofheid. (700)

▪letsels van het orgaan van Corti en/of de nervus cochlearis.

▪geriatrische doofheid (presbyacousia): (can)(fel)(hum) +++

▪hersenletsels:
hersentrauma; encephalitis; meningoencephalitis.

▪degeneratieve processen:
tympanosclerosis: sclerose van het trommelvlies met doofheid; ankylose van de gehoorbeentjes. De ziekte van Paget (algemene ziekte van beenderweefsel (hum) kan ook de gehoorbeentjes aantasten.

▪syndroom van Menière:
gaat gepaard met doofheid gedurende enkele seconden tot enkele weken, acoufeen, nausea, braken, brutale aanvallen van duizeligheid veroorzaakt door overmaat en hypertensie van het labyrintvocht (endolyfe). Labyrintitis, meningonevritis, neoplasia veroorzaken ook het syndroom van Menière.

 

abnormale tranen en oogvloei

Abnormale tranen, en oogvloei

Tranen : de traanfilm bestaat uit een externe lipidenlaag, gesecreteerd door de klieren van Meibomius op de palpebrale rand. Intermediair is er een waterlaag, gesecreteerd door de traanklier en het derde ooglid. Intern vindt men mucus herkomstig van de slijmbekercellen van de conjunctiva.

ETIO:

pyodacryorhea: purulente of etterige oogvloei

Wordt veroorzaakt door conjunctivitis. :

-de meest frequente oorzaak (can) is secundaire bacteriële infectie na keratoconjunctivitis sicca; initieel bestaat het oogsecreet uit mucus dat opdroogt en rondom de oogleden gedurig moet verwijderd worden.

-traaninsufficiëntie bij facialis paralyse met bemoeilijkte sluiting van de oogleden; lagophtalmos; exophtalmia.

Lees meer...

dyscoria

dyscoria

abnormale vorm van de pupil; corectopia: abnormale ligging van de pupil.

Normale pupil bij dieren: vertikale spleet: kat, vos, koala, krokodil, meeste slangen; horizontale vierhoekige spleet: geit, schaap, paard, rund (zou een wijder gezichtsveld betekenen als verdediging tegen predatoren; Rond: mens, hond, leeuw.

Lees meer...

Blepharopathia, abnormale oogleden

Blepharopathia, abnormale oogleden

ETIO:

blepharoma: gelocaliseerde zwelling of tumor ter hoogte van de oogleden.

-myxomatosis,

-hordeolum: acute ontsteking van de ooglidklieren van Meibomius, of sebuklieren. Meestal gaat het om een absces op de rand van het ooglid.

-chalazion: chronische ontsteking van de ooglidklieren te wijten aan de belemmering van de afvoergang. Het is een harde, niet pijnlijke nodulus op de rand van het ooglid, soms bestaat een polypoïde massa, bij eversie ziet men uitgezette klieren van Meibomius. Soms is er secundaire purulente conjuctivitis.

-ooglidtumor: men vindt papilloma's (gesteelde tumoren), fibroma, carcinoma (bov)

Lees meer...

mydriasis, myosis, anisocoria

mydriasis, myosis, anisocoria

miose, myose, midriase, mydriase

myosis (verkleinen van de pupil) wordt veroorzaakt door parasympaticotonie en contractie van de iris, mydriasis (vergroten van de pupil) door sympaticotonie en relaxatie van de iris. Anisocoria is een ongelijke grootte van de pupillen.

ETIO:

▪mydriasis, bilateraal: bij gebruik van fel licht in het oog ontstaat geen myosis in abnormale gevallen

-bij sterven treedt mydriasis op

-in de duisternis ontstaat een normale bilaterale mydriasis.

-medicamenteus of toxisch: scopolamine, vasoconstrictoren voor gebruik in neusverstopping, atropine en Atropa belladona (droge slijmvliezen en mond, excitatie, delirium, paralyse, relaxatie van de sfincters, bradycardia of tachycardia naargelang de dosis);

Lees meer...