header 2 1060x288

Blepharopathia, abnormale oogleden

ETIO:

blepharoma: gelocaliseerde zwelling of tumor ter hoogte van de oogleden.

-myxomatosis,

-hordeolum: acute ontsteking van de ooglidklieren van Meibomius, of sebuklieren. Meestal gaat het om een absces op de rand van het ooglid.

-chalazion: chronische ontsteking van de ooglidklieren te wijten aan de belemmering van de afvoergang. Het is een harde, niet pijnlijke nodulus op de rand van het ooglid, soms bestaat een polypoïde massa, bij eversie ziet men uitgezette klieren van Meibomius. Soms is er secundaire purulente conjuctivitis.

-ooglidtumor: men vindt papilloma's (gesteelde tumoren), fibroma, carcinoma (bov)

verkleinde of abnormale oogspleet

-blepharophimosis: verkleinde oogspleet, de oogleden zijn niet spastisch samengetrokken, wijst op een congenitaal misvorming.

-blepharospasme: een spasme van de oogleden is een teken van pijn aan de ogen. De oorzaken zijn entropion, trichiasis, distichiasis, conjunctivitis, uveitis, traumatische uveïtis (equ), oogtrauma, ophtalmoxenostasia (vreemd voorwerp in het oog), keratorhexia (corneawonde).

-blepharitis: ontsteking van buitenvlakte van het vrije gedeelte van de oogleden. De oogleden zijn gezwollen door oedeem, er is secreet (ingedroogde traan, etter) zichtbaar tussen de oogleden, korsten rondom de oogleden; vesiculae, ulcera, haaruitval, absces, ptosis. Ingeval van seborrhea: rubor, witte pelliculae, alopecia, pruritis. De oorzaken zijn demodecosis (can): alopecia, erytheem. Tandletsels kunnen blepharitis veroorzaken. Specifieke blepharitis bij het konijn (lag) zijn myxomatose, konijnensyphilis, treponema cuniculi (andere letsels aangezicht en genitaal), (gen): traumatisch, krabletsel, seborrhea, dermatomycosis, tuberculosis, Trichophyton, Notoëdres cati, Sarcoptes scabiei.

-ankyloblepharon : de oogleden kunnen ook vergroeien, geheel of gedeeltelijk bij blepharitis, vooral wanneer er atrofie is van de oogbol.

-de oogleden zijn vergroeid bij vleeseters tot 15 dagen na de geboorte.

-symblepharon is een synechie, vergroeiing, van sclerale en palpebrale conjunctiva, soms met vervormen van het ooglid. De oorzaken zijn  meestal traumatisch en goedaardig bij de hond (can); bij de kat (fel) vindt men Herpesvirus FHV-1 dat recidiverend is na chirurgische behandeling; necrotiserende conjunctivitis; brandwonden; caustische stoffe, congenitaal.

blepharoptosis: neerhangen van een bovenste of onderste ooglid.

-Horner syndroom, sympaticus paralyse.

-grass disease (equ)

-mechanisch (gewicht, oedeem); paralytisch: letsels van nervus auriculopalpebralis, n.facialis, n.sympaticus, n.oculomotorius

entropion, ectropion: ooglid opgerold naar binnen, en naar buiten

-ectropion is bijna systematisch gelocaliseerd op het onderste ooglid; bij de bloedhond, soms aan het bovenste ooglid. Hierdoor ontstaat conjunctivitis, blepharitis, spasme van het ooglid, epiphora, mucopurulente tot purulente oogvloei; entropion bilateraal aan het entropion letsel, keratitis. Oorzaken: aangeboren; seniel (slapper worden van het ooglid); conjunctivitis met zwelling van de conjunctiva; retractie van de palpebrale huid; bij de bloedhond wordt het onderste ooglid naar beneden getrokken door zware huidplooien (meerdere genen zijn hiervoor verantwoordelijk)

-entropion: het ooglid krult naar binnen, waardoor de wimpers tegen de cornea wrijven met mogelijke ulceratie, epiphora, photophobie, blepharospasme, cornea ulcus. Oorzaken zijn: aangeboren letsels, dikwijls ten gevolge van microphtalmia. Maar dit kan ook verworven zijn door conjunctivitis; door photofobie ontstaat spastische contractie van de orbicularis oculi met hypertrofie en blijvende vervorming van het ooglid. Door atrofie van het oog ontstaat vervorming van het ooglid dat te groot geworden is. Retractie van het palpebrale deel van de conjunctiva.

blepharorhexia: wonde aan de oogleden.

- vechten, krabben

lagophtalmos: onmogelijk sluiten van de oogleden

-tumoraal, ectropion

-paralytisch: letsel va de nervus auriculopalpebralis, n.facialis

-congenitaal: onvoldoende uitgroeien van de oogleden, openbijven van de oogbol. Wordt beschreven bij de meeste katachtigen.

abnormale vaststellingen aan het derde ooglid:

- folliculaire conjunctivitis: (can): hypertrofie van de lymfefollikels aan de binnenzijde van het derde ooglid. Men vindt epihora, fotofobie en hypertrofie van de orbicularis oculi met entropion. Deze vorm is frequent bij de hond: bij iedere conjunctivitis moet het derde ooglid onderzocht worden.

-hypertrofie van het derde ooglid kan idiopatisch zijn bij grote hondenrassen; irritatie door een klein corpus aliënum. Men vindt uitpuilen van het derde ooglid, ruw oppervlak, epiphora, beschadigen door automutilatie (can)(fel)

nicteversio, nictoptosis: luxatie, protusie van het derde ooglid:

Het oog drukt normaliter op de basis van het derde ooglid en duwt dit terug in de orbita; er bestaat ook en permanente tonus van de gladde spieren van het derde ooglid. Bij retractie van de oogbol door de musculus retractor, kan het derde ooglid naar voor gebracht worden.

De oorzaken zijn:

-(lag): prolapsus en hypertrofie van de diepe traanklier van het derde ooglid (Harder klier): oeil de cerise;

-microphtalmia, atrofie van de oogbol, atrofie van het vetkussentje aan de basis van het derde ooglid;

-letsels van de gladde spieren van het derde ooglid; blepharospasme, keratitis, entropion;

-Horner syndroom: prolapsus van het derde ooglid, ptose, myosis, unilaterale enophtalmia door letsel aan de cervicale sympaticus (tumor, nektrauma, middenoor ontsteking; andere stoornis van het autonoom zenuwstelsel.

-infectieziekten, tetanus, rabies door centrale stimuli;

-buikaandoeningen: tumor, enteritis, banale digestieve stoornis door neurovegetatief onevenwicht; koliek; darmparasieten

-raspredispositie: St Bernard, Pyreneër, Newfoundlander, Labrador, Duitse herder.

-blepharospasme;

-hypertrofie; tumor; sialocoele van de zygomaticus speekselklier. Exophtalmia. .

-infecties en ontsteking; tetanus; rabies; hyperthermia; Aspergillus rhinitis, sinusitis met uitbreiding naar de orbita.

-deshydratatie.