header 2 1060x288

dyscoria

abnormale vorm van de pupil; corectopia: abnormale ligging van de pupil.

Normale pupil bij dieren: vertikale spleet: kat, vos, koala, krokodil, meeste slangen; horizontale vierhoekige spleet: geit, schaap, paard, rund (zou een wijder gezichtsveld betekenen als verdediging tegen predatoren; Rond: mens, hond, leeuw.

ETIO:

▪de letsels zijn aanwezig sinds de geboorte:

-aniridia: afwezigheid, of eerder een hypoplasia van de iris, met erfelijke aanleg of mutatie (defect PAX6 gene (hum)); soms in combinatie met Wilms tumor

-coloboma is een congenitaal defect van oog. Dyscoria is een van de mogelijke vaststellingen, en kan leiden tot de diagnose van coloboma na fundus onderzoek.

-microcoria is een verkleinde iris, en kan verward worden met myosis. Het kan uniflateraal of bilateraal voorkomen, en is autosomiaal dominant (hum)

-corectopia is een verkeerde ligging van de iris, kan erfelijk maar ook soms traumatisch zijn. Samen met dyscoria wordt het ook beschreven bij amphibia (878) 

▪de letsels zijn aangeworven:

-synechia: voorste vergroeiing van de iris met de cornea; achterste vergoeiing met de lens. Synechia gelinkt aan Herpes simplex werd gevonden bij (pri) apen (877). Soms is de synechia postoperatief

-seniele atrofie, glaucoma.

-oogtrauma, tumoraal (879) (880) (fel).

-luxatie van de lens in de voorste kamer.