Online Systematiek van de Pathologie en Differentiaal Diagnose

Beknopte gebruiksaanwijzing van deze website.

OSPD is een venster op een database, bestaande uit  technische fiches  over pathologsche entiteiten, die de symptomatologie, de syndromen en de etiologiën in de diergeneeskunde omvatten.

Deze fiches worden permanent aangevuld met nieuwe informatie uit de litteratuur, voortgezette opleiding. Geregeld worden fiches die een bepaald stadium van exhaustiviteit bereiken, opgemaakt en gepubliceerd op OSPD. Initieel op het -Home- blad, nadien gerangschikt volgens onderwerp in de categoriën opgenomen in het menu. Niet alle categorieën in het menu bevatten tecnische infofiches, deze site is in opbouw. Daarenboven blijven de opgemaakte infofiches aangevuld te worden met nieuwe informatie.

De volledige structuur van de systematiek van de pathologie kan men terugvinden in het menu onder -systematiek van de pathologie en de etiologie- . Dit document onder Word formaat kan gedownload worden en gebruikt als leidraad voor systematische rangschikking van diergeneeskundige informatie.

Een eerste brochure – anamnese - volgens deze structuur is in voorbereiding.

De iinfofiches met pathologische entiteiten zijn telkens gededieerd aan alle diersoorten, en in sommige gevallen ook aan de mens. Waar nodig worden de specificiteiten van de diersoorten gerangschikt naast hun identificatie triade: drie letters: (can) hond, (fel) kat, (sui) varken, (bov) rund, (equ) paard, (ovi) en (cap) voor schaap en geit, (hum) voor de mens en (gen) als het geldig is voor alle diersoorten. Andere triades bestaan, maar deze worden gevolgd door de naam voluit.

Teneinde de rangschikking van de info visueel te optimaliseren wordt afgeweken van het klassieke hoofdlettergebruik, en worden volzinnen niet steeds gebruikt.

Tot slot bestaat de mogelijkheid tot vraagstelling en voor opmerkingen via e-mail waarvan het adres terug te vinden is in het menu: over OSPD ►contactgegevens. Indien relevant en met toelating wordt deze vraagstelling gepubliceerd onder: over OSPD ►vraag en antwoord