Online Systematiek van de Pathologie en Differentiaal Diagnose

Download Bijenziekten

pdfDownload nota's Bijenziekten

Deze persoonlijke nota’s zijn bestemd om gedeeltelijk een antwoordte bieden aan de vragen omtrent de dreigende bijenschaarste indeze beginnende 21ste eeuw. Het is heden nog niet helemaalduidelijk of pesticieden, monoculturen, ofwel Varroa en virusziektenverantwoordelijk zouden zijn. Litteratuur over bijenziekten isuitgebreid: zowel naslagwerken, als wetenschappelijke publicaties,als internet zijn er in overvloed.

Onderhavige nota’s zijn eensamenvatting van deze oogst onder de vorm van gemakkelijk teraadplegen nota’s.

Het eerste deel: “Checklist onderzoek van de bijenstand” is bedoeldom alle vragen te overlopen die men zich moet stellen wanneer erzich problemen voordoen op een bijenstand; de mogelijkeantwoorden volgen dan. Meer gegevens over de antwoorden vindtmen onder de beschrijving van de verschillende bijenziekten.